Aanbod

Systemische Interventies in teams – 2 dagen

Jan Jacob Stam & Dees van de Hoef

Teams zijn net levende wezens met een eigen wil en soms een verdraaid goed geheugen. Soms bewegen ze precies de andere kant op als de leden van het team. Wie moeten we dan aanspreken? De leden van het team of het geheel dat ‘team’ heet.

Voor ‘team’ kun je trouwens ook ‘organisatie’, ‘afdeling’, ‘startup’, ‘vereniging’ of ‘familiebedrijf’ lezen.

Wat gaan we doen?

 • In deze twee dagen leer je een aantal beproefde systemische interventies in teams toe te passen. Hoewel sommige daarvan misschien wel ruimtelijk zijn, zijn het lang niet altijd opstellingen in de klassieke zin van het woord.
 • Wat je ook leert is wat in essentie systemische interventies zijn, hoe je de condities kunt creëren dat ze kunnen landen.
 • Wat je bovendien nog zult verkennen is de vraag vanuit welke plek je de interventies doet en wat het effect daarvan is op het resultaat.
 • Én je zult kunnen onderzoeken hoe je eigen patronen meespelen in de interventie en je werk in het team.
 • We zullen verschillende interventies introduceren en oefenen, op een manier waarop je na afloop in staat bent om ze zelf uit te voeren.

Of je nou (team)coach bent of teamleider, manager, bedrijfseigenaar, consultant of begeleider van opstellingen. Uiteraard is casuïstiek van deelnemers welkom.

Kortom: er is hier heel veel te leren, van hands-on werk tot ontwikkeling in je hoedanigheid als ‘intervenieerder’

Hier komen binnenkort data voor 2023

Laatste tweedaagse dit jaar: op 17 en 18 november 2022

Systemic Interventions in Teams and Organizations – 3 days

Jan Jacob Stam & Dees van de Hoef

Teams are like living beings with a will of their own and often a very good memory. Sometimes they move in exactly the opposite direction as the members of the team. Who should we address then? The members of the team or the whole thing called ‘team’?

By the way, for ‘team’ you can also read ‘organisation’, ‘department’, ‘startup’, ‘association’ or ‘family business’.

What will we do?

  • In these three days, you will learn how to apply some tried-and-tested systemic interventions in teams. While some of these may be spatial, they are far from being constellations in the classic sense of the word.
  • What you will also learn is what essentially systemic interventions are, and how to create the conditions that they can land.
  • You will explore the question from which place you do the interventions and what effect this has on the outcome.
  • We will explain the ‘orders of interventions’, giving you a deeper sense of: ‘What needs to be done and what could be the first step?’
  • You will be able to explore how your own patterns play into the intervention and your work in the team, and how to use these patterns instead of being counterproductive.
  • We will introduce and practice different interventions, in a way that will enable you to carry them out yourself afterwards.

You are very welcome, whether you are a (team) coach or team leader, manager, business owner, consultant or facilitator of constellations.

Cases of participants are very welcome. We will work with them and use them at the same to learn.

In short: there is a lot to learn here, from hands-on work to developing your capacity as an ‘intervener’

15,16, 17 March 2023 (English)