TeamConnect BOOST! ~ 2 dagen training met de online teamsurvey  (Nederlands)

26 mei en 30 juni 2021

 

Werk je in of met een team (of teams) en wil je een trefzekere systemische diagnose als springplank voor ontwikkeling? Wil je meer weten van teams vanuit systemisch perspectief?
Meld je dan aan voor twee dagen TeamConnect Boost!

  • Je leert systemisch met ‘high impact’ naar teams te kijken.
  • Je zet de survey TeamConnect in voor één team (al dan niet samen met andere deelnemers).
  • We maken samen een systemische diagnose plus aanknopingspunten voor de eerste interventies; je koppelt zelf de inzichten voor het team aan hen terug in een (online) teamsessie.
  • En en passant ontdek je nog van alles over je eigen rol en patronen.

Erg leuk en spannend!
In deze tweedaagse opleiding krijg je die springplank inclusief het eenmalig inzetten van TeamConnect voor een team of organisatie. Wanneer het mogelijk is, werken we live. In Middelbert (bij Groningen).

Lees verder >

International TeamConnect BOOST! ~ 2 day online training teamsurvey (English)

October 20 and December 1, 2021

 

Do you work in or with a team (or teams) and do you want an accurate systemic diagnosis as a platform for development? And do you want to know more about teams from a systemic perspective?
Then sign up for two days online training of TeamConnect Boost!

October 20 and December 1, 2021

A kind of intense course in which you learn a lot! You learn to look at teams as a whole systemically.

  • You use the TeamConnect survey for one team (whether or not together with other participants).
  • Together we make a systemic diagnosis plus leads for the first interventions; you provide the feedback of the insights to the team. En passant you discover all kinds of things about your own role and patterns, whether or not in relation to the current team.
  • Very fun and exciting!

In this two-day training you get that jump board including the one-time use of TeamConnect for a team or organization.

Read more >

Partnertraject ‘TeamConnect zelfstandig inzetten’

Het neusje van de Zalm!

Dat is het traject om zelfstandig TeamConnect in te zetten. Deels met de groep van maximaal 12 mensen, deels in kleine groepjes of individueel. In totaal vraagt het een traject van 10 dagen in ca. 10 maanden. Maatwerk, dat is waar het om draait! Om jou klaar te stomen zodat je zelfstandig op hoog professioneel niveau aan de slag gaat met de TeamConnect survey. 

Er zijn tenminste twee gezamenlijk live-bijeenkomsten. Daarnaast doe je een aanzienlijk deel van dit traject in je eigen tempo. In kleinere intervisie/supervisiegroepjes of met sparringpartners op momenten die jou het beste uitkomen. De supervisie door ons/één van ons is vrijwel altijd online. 

De toegevoegde waarde van de survey van TeamConnect ligt vooral in de kwaliteit van de systemische analyse en de kwaliteit van de terugkoppeling naar het team. We willen daarom dat je je, als je zelfstandig TeamConnect gaat inzetten, voldoende toegerust voelt én bent, zodat je in staat bent om een hoge kwaliteit van terugkoppeling van de survey van TeamConnect te kunnen leveren. En dat gaan we met elkaar vormgeven!

Lees verder >