Voor wie?

Oorspronkelijk is TC ontstaan vanuit het idee dat mensen een self-assessment kunnen doen in de context van hun werk, team of organisatie. Die self-assessment heeft zich als waardevol getoond: het biedt eye-openers, inzichten en een vertrekpunt voor actie.

En: TeamConnect heeft heel veel toegevoegde waarde voor teams als geheel. Als tachtig procent of meer van een team TC invult, is het mogelijk om voorbij de som der delen (want dat heb je immers als je naar alle individuele antwoorden kijkt) een diep inzicht te krijgen in de eigenschappen en dynamieken van het team of de organisatie als geheel.

Echter: deze inzichten over het geheel kan een team niet zelf maken, om twee redenen: teamleden zijn zelf onderdeel van het systeem en meestal ontbreekt de systemische kennis die wij inzetten om een systemische diagnose te maken.

Kwaliteit en snelheid

TeamConnect is de snelste (en daarmee de goedkoopste) manier om van een team of organisatie een waardevolle, precieze én herkenbare systemische diagnose te maken. Ieder teamlid draagt in gelijke mate bij aan die diagnose en de eerste stappen daarna. Ieder teamlid voelt zich gehoord, en als je de terugkoppeling goed doet, ook gezien en erkend. Een goede, gedragen systemische diagnose waar de klant eigenaarschap voor kan nemen, is in onze ogen een onontbeerlijk vertrekpunt voor interventies en ontwikkeling. En dat vraagt expertise van de begeleider. In feite ís de diagnose terugkoppeling al een eerste interventie. Het brengt iets in beweging in de harten van de teamleden en opent iets in het team als geheel.

Gebruikers

Er zijn nu drie groepen van gebruikers van TC. Crux is dus waar en door wie expertise wordt toegevoegd.

1. Individuele gebruikers.

Individuele gebruikers krijgen of kopen TC omdat ze graag een self-assessment willen doen. Ze sturen de resultaten niet in, krijgen ook geen rapport. Ze gebruiken de openende en tot reflectie uitnodigende vragen, samen met hun eigen expertise en levenservaring, om inzichten en richting te halen uit TC. TC is laagdrempelig en kost €25,- (exclusief BTW)

Als bijvoorbeeld teamleden zeggen: ‘We vinden het leuk als we allemaal zo’n TC assessment doen als vertrek voor een teamdag’, dan kopen alle teamleden TC. Twaalf leden in team betekent twaalf maal TC kopen. Het is de verantwoordelijkheid van de teamleden samen hoe zij vervolgens om willen gaan met de individuele inzichten die elk van hen gekregen heeft over zichzelf en het team.

Kortom, de expertise en kwaliteit om iets te doen met de resultaten ligt bij henzelf. Systemische scholing is niet noodzakelijk.

2. Teams, zonder systemische TC expertise

Een coach, consultant, hr-manager, teamleider of bedrijfseigenaar wil graag een TC assessment voor een team. Zij willen vooral een diagnose, inzicht én uitzicht over het geheel van een team of bedrijf. Dat betekent dat ze de systemische TC expertise, zoals boven omschreven, inkopen. Die expertise hebben ze niet zelf of willen ze niet zelf inzetten.

In dat geval wordt de expertise toegevoegd door Dees van de Hoef en/of Jan Jacob Stam, oprichters en ontwikkelaars van TC, of door gecertificeerde TC-partners. (Zie volgende paragraaf)

TC kost dan €1500 + €50 per teamlid (exclusief BTW). Daarvoor krijgen de teamleden TC, analyse en diagnose, overzicht over wat dit team nodig heeft en uitzicht op een eerste interventie.

De teamcoach of consultant kan meekijken met de analyse en terugkoppeling, om op die manier optimaal gebruik te kunnen maken van de inzichten vanuit TC in het verdere traject met het team of de organisatie.

Als je nieuwsgierig bent: compacte training: ‘TC Boost’

Als je wel meer wilt weten over TC en de onderliggende principes en achtergrond van waaruit wij werken, dan raden we aan om de tweedaagse training ‘TC Boost!’ (klik hier voor het aanbod) te volgen. Dat kost €875 (excl BTW), én daar zit het eenmalige gebruik van TC voor een team in (ja, écht!)

Je leert in deze twee dagen:

 • hoe je TC in kan zetten inclusief de benodigde logistiek,
 • hoe om te gaan met privacy en vertrouwelijkheid,
 • je krijgt inzicht of opfrisser in de onderliggende systemische theorie (waar we het team zelf niet mee lastig vallen).
 • vanuit die onderliggende theorie begrijp je hoe de zes modules van TC zijn opgebouwd;
 • Dees en Jan Jacob doen, samen met jou als teamcoach, de analyse op een manier waardoor je eigenaarschap kan nemen voor die analyse.
 • als teamcoach doe je vervolgens zelf de terugkoppeling naar het team. Uiteraard breng je daarbij ook eigen expertise mee.

3. Gecertificeerde TC-partners

Gecertificeerd TC partner zijn betekent dat je de expertise zoals boven beschreven, zelfstandig in kan zetten. De certificering beoogt de kwaliteit van TC hoog te houden.

Om te komen tot inzichten en ze ook overdraagbaar te maken op een manier dat het team zich eigenaar kan voelen van die inzichten vraagt:

 • gedegen en diepgaande systemische kennis
 • een systemische analyse kunnen maken, noem het een systemische diagnose, waarbij de kern compact en trefzeker geraakt wordt. Vaak kan die essentie in een stuk of vijf highlights worden verwoord.
 • antwoord kunnen geven op de vraag: ‘wat heeft dit systeem nu nodig’ in een logische samenhang met niveaus van verandering en niveaus van interventies.
 • zelf een eerste interventie, online, kunnen doen met het team
 • handvatten kunnen geven hoe een team eerste stappen kan zetten
 • een terugkoppeling en vooruitkoppeling kunnen geven aan het team vanuit een oordeelsloze fenomenologische houding,
 • in een vorm die congruent is met de interventie die ‘nodig’ is.

Kortom, dit vraagt nogal wat aan kwaliteit van expertise.

Wat we níet willen is dat het potentieel van TC vervuild of verkwanseld of zelfs schadelijk voor een team wordt door (al dan niet bewust) ontbrekende of verkeerd ingezette expertise.

Om gecertificeerd te worden is naast de twee dagen ‘TC Boost!’ het vervolgtraject nodig voor ‘TC-partner’ (klik hier). In dat traject wordt geoefend met het maken van analyses, met het ontwerpen van interventies én de terugkoppeling/vooruitkoppeling aan het team. Pas wanneer wij, Dees van de Hoef en Jan Jacob Stam, vinden dat de deelnemer voldoende kwaliteit heeft laten zien, gaan wij tot certificering over.

Deze opleiding kost €4500 (excl BTW) en vindt plaats in groepen van hooguit zes deelnemers. Er zijn slechts twee dagen vast ingepland. De rest is in overleg en maatwerk. Je krijgt dus een zeer persoonlijke begeleiding van Dees en Jan Jacob.

Voorwaarde voor deelname is om minimaal een 15-daagse opleiding Systeemdynamiek in Organisaties voltooid te hebben of het equivalent daarvan. Plus de tweedaagse ‘TC Boost’.

Na deze opleiding en certificering kan de partner zelfstandig TC inzetten.

De verhouding met de TC partners (daarom misschien liever het woord partner dan expert) is er een van wederzijds vertrouwen en groei. Partners kunnen sparren met Dees en Jan Jacob, krijgen updates, wellicht dagen om ervaring uit te wisselen en TC aan te scherpen.