Voor wie?

TeamConnect heeft heel veel toegevoegde waarde voor teams als geheel. Als tachtig procent of meer van een team TC invult, is het mogelijk om voorbij de som der delen (want dat heb je immers als je naar alle individuele antwoorden kijkt) een diep inzicht te krijgen in de eigenschappen en dynamieken van het team of de organisatie als geheel.

TeamConnect is de snelste (en daarmee de goedkoopste) manier om van een team of organisatie een waardevolle, precieze én herkenbare systemische diagnose te maken. Ieder teamlid draagt in gelijke mate bij aan die diagnose en de eerste stappen daarna. Ieder teamlid voelt zich gehoord, en als je de terugkoppeling goed doet, ook gezien en erkend. Een goede, gedragen systemische diagnose waar de klant eigenaarschap voor kan nemen, is in onze ogen een onontbeerlijk vertrekpunt voor interventies en ontwikkeling. En dat vraagt expertise van de begeleider. In feite ís de diagnose terugkoppeling al een eerste interventie. Het brengt iets in beweging in de harten van de teamleden en opent iets in het team als geheel.

Er zijn verschillende groepen van ‘gebruikers’ van TC:

Teams
Een coach, consultant, hr-manager, teamleider of bedrijfseigenaar wil graag een TC assessment voor een team. Zij willen vooral een diagnose, inzicht én uitzicht over het geheel van een team of bedrijf. Dat betekent dat ze de systemische TC expertise, zoals boven omschreven, inkopen. Die expertise hebben ze niet zelf of willen ze niet zelf inzetten.

In dat geval wordt de expertise toegevoegd door Dees van de Hoef, Jan Jacob Stam, of Irma Arts, of door gecertificeerde TC-partners. (Zie volgende paragraaf)

TC kost dan €1500 + €50 per teamlid (exclusief BTW). Daarvoor krijgen de teamleden de TC survey, de teamdiagnose, inzicht én uitzicht door interventie(s).

De teamcoach of consultant kan meekijken met de analyse en terugkoppeling, om op die manier optimaal gebruik te kunnen maken van de inzichten vanuit TC in het verdere traject met het team of de organisatie.

Individuele gebruikers
Oorspronkelijk is TeamConnect ontstaan vanuit het idee dat mensen een self-assessment kunnen doen in de context van hun werk, team of organisatie. Dat self-assessment heeft zich als waardevol getoond: het biedt eye-openers, inzichten en een vertrekpunt voor actie.

Individuele gebruikers kunnen TC doen omdat ze graag een self-assessment willen doen. Ze sturen de resultaten dan niet in. Ze gebruiken de openende en tot reflectie uitnodigende vragen, samen met hun eigen expertise en levenservaring, om inzichten en richting te halen uit hun antwoorden.

Het kan ook zijn dat je na het invullen van je eigen survey nog wat verdere begeleiding wilt. Dat kan, met individuele systemische coaching door Dees van de Hoef of Irma Arts.

  Gecertificeerde TC-partners
  Gecertificeerd TC partner zijn betekent dat je de expertise zoals boven beschreven, zelfstandig in kan zetten. De certificering houdt de kwaliteit van TC hoog.

  Om te komen tot inzichten en ze ook overdraagbaar te maken op een manier dat het team zich eigenaar kan voelen van die inzichten vraagt:

  • gedegen en diepgaande systemische kennis
  • een systemische analyse kunnen maken, noem het een systemische diagnose, waarbij de kern compact en trefzeker geraakt wordt. Vaak kan die essentie in een stuk of vijf highlights worden verwoord.
  • antwoord kunnen geven op de vraag: ‘wat heeft dit systeem nu nodig’ in een logische samenhang met niveaus van verandering en niveaus van interventies.
  • zelf een eerste interventie, online, kunnen doen met het team
  • handvatten kunnen geven hoe een team eerste stappen kan zetten
  • een terugkoppeling en vooruitkoppeling kunnen geven aan het team vanuit een oordeelsloze fenomenologische houding,
  • in een vorm die congruent is met de interventie die ‘nodig’ is.

  Kortom, dit vraagt nogal wat aan kwaliteit van expertise.

  Wat we níet willen is dat het potentieel van TC vervuild of verkwanseld of zelfs schadelijk voor een team wordt door (al dan niet bewust) ontbrekende of verkeerd ingezette expertise.

  Om gecertificeerd te worden is het totaalpakket met maatwerk nodig voor TC Partner’. In dat traject wordt geoefend met het maken van analyses, met het ontwerpen van interventies én de terugkoppeling/vooruitkoppeling aan het team. Wanneer wij vinden dat de deelnemer voldoende kwaliteit heeft laten zien, gaan wij tot certificering over.

  Meer info over de opleidingen vind je bij ‘aanbod’.