Resultaten

Analyse en Diagnose

De belangrijkste resultaten zijn de vier of vijf highlights over het team die het gevolg zijn van de diepere analyse en diagnose die Dees en Jan Jacob maken. Dáár komt hun ervaring en expertise erbij.

Als we alle individuele resultaten ‘over elkaar heen leggen’ doemt een beeld op hoe het team als geheel functioneert. De sterke punten, de kwetsbare punten, de blinde vlekken en het ongebruikte potentieel van het team komen haarscherp naar voren. We kijken daarbij vooral naar het team als geheel, dat zich vaak anders gedraagt dan de som van de afzonderlijke teamleden.

We doen dat zonder oordeel. Onze blik is een systemische blik. Die kijkt naar hoe levende systemen, zoals teams, zich gedragen. Wat zit er in de onderstroom en wat wil er vooral zichtbaar worden, maar lukt om een of andere reden nog maar (steeds) niet? 
Naast de inzichten die deze analyse oplevert geven we ook uitzicht: wat heeft het systeem van dit team of deze organisatie nodig en wat zou een eerste goede stap zijn.

Desgewenst kan er een vervolg komen waarbij Dees en Jan Jacob met en in het team interventies uitvoeren. Uiteraard na een zorgvuldige contractering.

Zowel de teamresultaten als de analyse en diagnose zijn eigendom van het team en worden na afloop van de terugkoppeling ter beschikking gesteld van het team.

Hoe zien de team resultaten eruit?

Alle resultaten geven we grafisch weer. Zodat je meteen beeld hebt. Dat kan zijn in een soort “heat maps”, maar ook in visuele weergaven waarin de individuele resultaten als het ware over elkaar liggen, of diagrammen.

Hieronder zie je twee voorbeelden. Deze plaatjes geven weer waar teamleden intuïtief zijn op het moment van invullen (links: waar ben ik nu?) en waar ze wíllen zijn (rechts: waar wil ik zijn?),  beiden ten opzichten van drie elementen (organisatie, mijn team en persoonlijk).

Bovendien hebben ze hun kijkrichting en blikveld  ingevuld. De kijkrichting is de richting van het witte vlak en de grootte van het blikveld varieert en kan heel specifiek worden verkleind of juist vergroot.

De kleuren van de drie grotere elementen – organisatie, mijn team en persoonlijk – geven aan of het element energie geeft, neutraal is, of juist energie neemt. Ook dit wordt specifiek met behulp van batterijtjes ingevuld. Ook hier weer heel intuitief. 

Wat níet openbaar wordt gemaakt zijn de persoonlijke, reflecterende antwoorden van individuele deelnemers bij het invullen van TeamConnect.

Wat is de investering?

TeamConnect is een investering van €1.500,- per team plus per deelnemer € 50,-. Ex Btw.
Dat is het. Niet meer en niet minder. Transparant en duidelijk.

Daarvoor krijg je:

  • online persoonlijke toegang per deelnemer om de modules in te vullen en in te leveren
  • de teamrapportage
  • heldere en krachtige analyse van teamresultaten
  • online team-meeting van 1,5 uur voor terugkoppeling van de resultaten en gesprek
  • opname en toezending van de team-meeting zodat je die later nog terug kunt kijken
  • teamresultaten die je kunt printen

Uiteraard zijn wij pas tevreden wanneer het team de diagnose herkent en zich eigenaar kan voelen van de te nemen stappen en beslissingen.