Resultaten

Analyse en Diagnose

De belangrijkste resultaten zijn de highlights over het team die het gevolg zijn van de diepere analyse en diagnose die wij maken. Dáár komt onze  ervaring en expertise erbij.

Als we alle individuele resultaten ‘over elkaar heen leggen’ ontstaat een beeld over hoe het team als geheel functioneert. De sterke punten, de kwetsbare punten, de blinde vlekken en het ongebruikte potentieel van het team komen haarscherp naar voren. We kijken daarbij vooral naar het team als geheel, dat zich vaak anders gedraagt dan de som van de afzonderlijke teamleden.

We doen dat zonder oordeel. Onze blik is een systemische blik. Die kijkt naar hoe levende systemen, zoals teams, zich gedragen. Wat zit er in de onderstroom en wat wil er vooral zichtbaar worden, maar lukt om een of andere reden nog maar (steeds) niet?
Naast de inzichten die deze analyse oplevert geven we ook uitzicht: wat heeft het systeem van dit team of deze organisatie nodig en wat zou een eerste goede stap zijn.

Desgewenst kan er een vervolg komen waarbij wij met en in het team interventies uitvoeren. Uiteraard na een zorgvuldige contractering.

Wat is de investering?

TeamConnect is een investering van €1.500,- per team plus per deelnemer € 50,-. Ex Btw.
Dat is het. Niet meer en niet minder. Transparant en duidelijk.

Daarvoor krijg je:

  • online persoonlijke toegang per deelnemer om de modules in te vullen en in te leveren
  • de teamrapportage
  • heldere en krachtige analyse van teamresultaten
  • online team-meeting van 1,5 uur voor terugkoppeling van de resultaten en gesprek
  • opname en toezending van de team-meeting zodat je die later nog terug kunt kijken
  • teamresultaten die je kunt printen

Uiteraard zijn wij pas tevreden wanneer het team de diagnose herkent en zich eigenaar kan voelen van de te nemen stappen en beslissingen.