Catherine De Bruyne

Gent, Belgium
working internationally
in Dutch, English and French

www.statusflow.be
www.familiecompagnie.com


+32 (0) 497 41 88 04

Er bestaat een taal die iedereen begrijpt.
Dat is de taal van de geestdrift,
dingen die je doet met hart en ziel
op zoek naar iets wat je wil
of waar je in gelooft.
                
                  Paulo Coelho – De Alchemist

Met geestdrift begeleid ik organisaties en familiebedrijven ​die met hart en ziel willen samen werken en zo een betekenisvolle bijdrage leveren aan de samenleving.   

Geboren in een ondernemende familie leerde ik om te gaan met complexe patronen, dynamieken en loyaliteiten. Mijn passie is het creëren van een open en psychologisch veilig gespreksklimaat in teams  zodat vrijmoedig gesproken én openhartig geluisterd wordt as sleutel voor flow en welzijn, effectiviteit en innovatie.

Ik ontmoet je graag om samen te verkennen hoe ik iets kan betekenen vanuit mijn rol als systemisch teamcoach, mediator, trainer of (intervisie) facilitator.

Catherine

There is a language everyone understands,
the language of enthusiasm,
of things accomplished with love and purpose,
and as part of a search for something believed in and desired
                                               Paulo Coelho – The Alchemist

With enthusiasm I support organizations and family businesses that want to collaborate with heart and soul and thus make a meaningful contribution to society.

Born in an entrepreneurial family I learned to handle complex dynamics, patterns and loyalties. I am passionate about creating an open and psychologically safe climate in teams in a way that people can speak with candor and listen with an open heart as the key to flow and well-being, effectivity and innovation.

I’d love to meet you to discover how I can be of value in my role as systemic team coach, mediator, trainer or (intervision) facilitator.

Catherine