Dees van de Hoef

Location: Groningen, the Netherlands

Languages: Dutch, English, Meaningful silence

Website: www.TeamConnect.global

Email: deesvandehoef@teamconnect.global

+31610895344

De zin die mij leeft is: ‘het kan wél’. Ik hou van projecten omdat ik me van het begin af aan verbind met hoe het eruitziet, klinkt, smaakt en functioneert als het project klaar is en mensen in teams en organisaties kunnen leven en werken zoals ze bedoeld zijn.

Ik heb m’n brede werkervaring opgedaan in teamcoaching, individuele coaching, systemisch werk, NLP en systemisch trainer, (interim) projectmanagement, HR management, leidinggevende functies, beleidsadvies en als vlieginstructeur deltavliegen, gemotoriseerd vliegen en als paraglidingpiloot. Ik heb een diep vertrouwen in het eigen potentieel van mensen. Bij onzekerheid zijn ze bij mij in goede handen.

Mijn taal en interventies zijn simpel, helder en doeltreffend. Maar altijd omgeven door een diepe compassie voor het menselijke in teams en waar er samen gewerkt en geleefd wordt, ook in de taaiste omstandigheden

I’m living the sentence: ‘it ís possible’. I love to do projects because I connect from the beginning on with how it will look like, smell like and function when the project is finished and teams and human beings can live what they are meant for.

I have gained my broad work experience in team coaching, individual coaching, systemic work, NLP and systemic trainer, (interim) project management, HR management, managerial positions for multiple teams, policy advice and as a flight instructor, hanggliding instructor and paragliding pilot.  And especially through my Pipi Longstocking mindset “I have never done it before, so I think I can “.

My language and interventions are simple, clear and effective. Always embedded in deep compassion for human beings, living and working together, even in the hardest circumstances.