Françoise Vermunt

PIBmyjob
 Klokgebouw, kantoor 242 (5e verdieping) Strijp-S te Eindhoven
 
+31 (0)6 415 137 17  
www.pibmyjob.nl
Twintig jaar lang maakt Françoise al gebruik van haar
organisatiesensitiviteit en het fenomenologisch waarnemen. De laatste
jaren heeft ze het ‘werken met de zogenoemde onderstroom’ binnen
organisaties verfijnt en verwerkt zij praktische en effectieve
interventies binnen organisaties en teams. Haar grootste expertise ligt
op het vlak van het losmaken wat vastzit, zodat teams weer in flow
kunnen stromen naar het potentieel waarvoor het team en de organisatie
bedoeld zijn.
 
Françoise laat je kennismaken met fenomenologisch waarnemen, met behulp
van het tool TeamConnect. Fenomenologisch kijken richt zich op de
dynamieken en patronen in een organisatie. Meer dan over de afgesproken
hiërarchie en structuur, gaat dit over wat zich afspeelt in de
zogenoemde onderstroom. Hier vat op te krijgen, vergt de vaardigheid van
fenomenologisch waarnemen: kijken en luisteren met ‘andere’ ogen en
oren. Françoise inspireert, gaat tijdens teamsessies in op wat er
speelt binnen organisaties en teams, geeft daarbij theoretische
achtergronden, doet een aantal korte oefeningen en maakt ruimte voor
jullie belangrijkste vragen.
For twenty years Françoise has been using her organizational
sensitivity and phenomenological observation. In recent years, she has
refined the ‘working with the so-called undercurrent’ within
organizations and incorporates practical and effective interventions
within organizations and teams. Her greatest expertise lies in the field
of loosening what is stuck, so that teams can flow back into flow to the
potential for which the team and the organization are intended.
 
Françoise introduces you to phenomenological observation, using the
TeamConnect tool. Phenomenological viewing focuses on the dynamics and
patterns in an organization. More than about the agreed hierarchy and
structure, this is about what goes on in the so-called undercurrent. To
get a grip on this requires the skill of phenomenological observation:
looking and listening with ‘different’ eyes and ears. Françoise
inspires, discusses what is going on within organizations and teams
during team sessions, gives theoretical backgrounds, does a number of
short exercises and makes room for your most important questions.