Harald Rossing

Location: Doorwerth, The Netherlands and online internationally  

Languages I work in: Dutch, English, sometimes German and French

www.HaraldRossing.nl

post@haraldrossing.nl

+31 6 5376 9330

Teams zijn bijzonder. Mensen kiezen niet altijd voor een team. Mensen kiezen meestal voor een organisatie of voor een opgave waar ze hun talenten kunnen inzetten. En dan komt het team. Wat is de hele goede reden waarom iemand deel uitmaakt van een team? Wat maakt dat het team anders is dan de som der delen? Wat is het team ten opzichte van haar omgeving, organisatie, maatschappelijk veld? Deze vragen fascineren mij en hebben mij gebracht om TeamConnect te laten ondersteunen in omgevingen waar teams een rol spelen.

Vanuit een oer-interesse voor wat mensen beweegt, gecombineerd met een zakelijke achtergrond in economie, advieswerk voor maatschappelijke opgaves, en investeringen in bedrijven leef ik een praktijk waar ik mensen en bedrijven help hun potentieel te leven. Ik heb een speciale aandacht voor families en hun bedrijven, en andersom.

Teams are special. People not always choose for a team. People choose most likely for an organization or for a assignment where they can live their talents. And then there is a team. What is the very good reason why somebody is part of a team. What makes a team as a whole different from the parts? What is the team in relation to its environment, organization, societal field? These questions fascinate me and they brought me to let TeamConnect support in areas where teams play a role.

From a primal interest for what moves people, combined with a business background in economics, consultancy work for societal tasks, and investments in companies I live a practice of helping people and organizations live their potential. I have a special focus on families and there businesses and the other way around.