Jan Jacob Stam

Location: Groningen, the Netherlands.

Languages I work in:

Dutch, English, German.

And with an interpreter in many other languages.

Website: www.TeamConnect.global; www.janjacobstam.global

Email: janjacobstam@teamconnect.global

+31655761290

Ik ben dol op het potentieel in teams en organisaties en hen te ondersteunen in wat nodig is om  levenskracht volop te laten stromen.

 

Als bioloog, docent, manager, consultant en sinds meer dan twintig jaar opsteller ben ik dol op levende systemen. Ooit heb ik mezelf beloofd om uit te zoeken wat patronen nou eigenlijk zijn, en dat heb ik geweten! Systemisch kijken naar organisaties en teams hebben mijn inzichten als consultant en coach enorm verrijkt. Meer en meer begin ik te begrijpen wat het geheel, dat ‘team’ of ‘organisatie’ heet nodig heeft om te gedijen.

TeamConnect heb ik samen met Dees van de Hoef ontwikkeld. En die ontwikkeling gaat maar door. Daar ligt mijn passie ook.

I do love the potential in teams and organizations and to figure out what’s helpful in order that this life energy can abundantly flow.

As a biologist, teacher, manager, consultant and, for more than twenty years, a constellator, I love living systems. Once I promised myself to find out what patterns really are, and I have known it! Looking in a systemic way at organizations and teams has greatly enriched my insights as a consultant and coach. More and more, I begin to understand what the whole that is called ‘team’ or ‘organization’ needs in order to thrive.

I developed TeamConnect together with Dees van de Hoef. And that development goes on and on. That is where my passion lies.