Partnertraject ‘TeamConnect zelfstandig inzetten’

De toegevoegde waarde van de survey van TeamConnect ligt vooral in de kwaliteit van de systemische analyse en terugkoppeling naar het team.

We willen daarom dat je je, als je zelfstandig TeamConnect gaat inzetten, voldoende toegerust voelt én dat wij gezien hebben dat je in staat bent om een hoge kwaliteit van systemische terugkoppeling aan een team kunnen leveren.

Dit is een andere opzet dan een (reguliere) opleiding: een aantal dagen/dagdelen met elkaar als geheel op vooraf geplande data en daarnaast veel in kleinere intervisie/supervisiegroepjes om met en van elkaar te leren. 

Na dit traject kun je:

 • Een systemische analyse maken aan de hand van de resultaten van een team.
 • Aangeven hoeveel potentieel er is en waar dat zit.
 • Zeggen wat dit systeem nodig heeft om te doen waar het voor bedoeld is.
 • 2e orde systemische interventies doen op het geheel.
 • Vanuit een systemische houding én systemische waarnemen een terugkoppeling online doen, met daarbij ook al een eerste interventie.
 • De technische logistiek uitvoeren: teams maken, surveys uitzetten, resultaten vrijgeven etc.

En weet je:

 • Hoe de drie systemische overlevingsmechanismen werken en elkaar beïnvloeden.
 • Wat veel voorkomende patronen zijn en hoe die uit te leggen aan een team.
 • Wat eerste-, tweede- en derde orde interventies zijn en wanneer je welke inzet.

En heb je ook erg ervaren:

 • Wat je eigen patronen zijn en hoe van invloed zijn op de interactie met een team.
 • Dat jij je eigen instrument bent en hoe dat gestemd moet worden.

Wat doen we om daar te komen?

 • Analyses maken en oefenen op de resultaten van eerdere (geanonimiseerde) teams.
 • Met elkaar als deelnemers oefenen 2e orde interventies te doen.
 • Voor minimaal drie tot vier (en mogelijk meer) teams een analyse plus terugkoppeling doen.
 • De terugkoppelingen worden opgenomen en delen ervan nabesproken.
 • De terugkoppelingen dienen als leermateriaal om de survey zelfstandig uit te kunnen voeren en hoogwaardig en professioneel TeamConnect partner te kunnen zijn.

Hoe ziet het traject er praktisch uit?

Deels gezamenlijk live en deels in kleine intervsiei/supervisie groepjes live of online (supervisie online). En: ook in je eigen tempo.

Gezamenlijk live
We komen tenminste twee dagen bij elkaar om onder andere analyses te bespreken en daarbij horende interventies te oefenen. Daarbij komen ook je eigen patronen in de lucht en de manier waarop die je interactie met teams beïnvloeden.

We starten weer in oktober 2021 met een partnertraject 

Individueel en gezamenlijk online
Buiten de gezamenlijke live bijeenkomsten is een aanzienlijk deel van dit traject in je eigen tempo en op momenten die het jou of jullie het best passen en helpend zijn.

Dat betekent dat je zelf bepaalt met een team wanneer je de survey uitzet en wanneer je de terugkoppeling doet. Je kunt sparren met collega deelnemers, zie dat als een vorm van intervisie. Wij kijken mee naar de analyse, zoals je die hebt gemaakt voordat je de terugkoppeling doet. Zie dat als een vorm van supervisie. Die supervisie is in groepjes of de hele groep, online. We houden elkaar ervan op de hoogte waardoor mede-deelnemers desgewenst kunnen aansluiten en we nog meer met en van elkaar kunnen leren.

Wat is de tijdinvestering?

Qua tijdsinvestering denken we dat naast de minstens twee dagen met elkaar er voor ieder zeker nog een dag of 8 aan tijdsinvestering in zit. Voor het uitzetten van de surveys, het maken van de analyses, de inter- en supervisie, het voorbereiden van de terugkoppeling en de terugkoppeling zelf.

Wanneer kan ik dan daadwerkelijk TC zelfstandig gaan gebruiken?

Dat is tamelijk individueel. Daar zijn geen ‘harde’ criteria voor. Over en weer moeten we het stevige gevoel hebben er klaar voor te zijn. Concreet: je moet in staat zijn om zelfstandig de resultaten te kunnen lezen met een systemsiche blik en daarover hoogwaardig en professioneel een terugkoppeling plus interventies kunnen doen aan een team.

Wat is nodig om in te stappen?

 • Zin, lef, enthousiasme, precisie en liefde (voor teams en systemisch werk)
 • Een opleiding Systeemdynamiek in Organisaties of equivalent voltooid hebben
 • Twee dagen TC boost meegedaan hebben. Dit is verplicht.

Kosten:

Het totale pakket kost 4.500 euro (excl BTW). Dat is inclusief eenmaal (gratis) inzetten van de tool voor een team. De overige surveys die nodig zijn, zet je zelf in de markt. Zie het als zoiets als een totaalpakket voor het behalen van een vliegbrevet. Jullie doen wat nodig is en wij doen wat daarvoor nodig is. In alle redelijkheid over en weer.

Royalties:

Vergelijkbaar als bij het kopen van een boek of muziek draag je iets af aan de auteur of componist. Of liever gezegd, aan de ontwikkeling en ervaring die tot uiting komt in de tool. Daarnaast is het skillful inzetten van de tool énorm tijdbesparend in een teamontwikkelingstraject. Het scheelt je vele voorgesprekken in interviews en de uitwerkingen daarvan.

In het kader van simple, clear and effective en weten waar je aan toe bent is dit een vast bedrag: 450 euro (ex BTW) per team. Daarvoor ontvang je na de terugkoppelig aan het team een factuur van ons. 

Het is onze bedoeling dat we met de zelfstandige gebruikers samen voortdurend van en met elkaar kunnen leren en ontwikkelen.